top of page

Quy trình nhận việc

Lời đầu tiên xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào vị trí làm việc tại Tập Đoàn Á Long. Sau đây là quy trình nhận việc và làm việc tại đây. Nếu bạn có điều gì thắc mắc, xin hãy liên hệ trực tiếp người hướng dẫn của mình.

01

 

Xác nhận offer letter qua email với nhân sự

03

Giới thiệu công ty và phổ biến quy định & tác phong làm việc

02

Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để nộp cho công ty & ký hợp đồng lao động

04

 

Bắt đầu làm việc tại Á Long.

4199909.jpg

01

illustration-hands-job-offer-envelope.jpg

- Nhân sự sẽ gửi cho bạn một email kèm offer letter để xác nhận bạn đã trúng tuyển làm việc tại công ty Á Long.

 

- Nhân sự cũng sẽ đính kèm yêu cầu về giấy tờ cần thiết cho bạn để bổ sung hồ sơ.

02

Job-offer.jpg

- Bạn sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ theo yêu cầu của công ty. 

- Bạn sẽ được ký HĐLĐ vào ngày nhận việc.

03

go to work.jpg

- Vào ngày on-board, bạn sẽ được giới thiệu về công ty cũng như phổ biến các loại quy định chung tại Á Long. 

- Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn về quy định đồng phục cũng như tác phong làm việc tại đây. 

04

istockphoto-1145912085-612x612.jpg

- Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu tại Á Long thì bạn sẽ bắt đầu hành trình làm việc tại đây nhé. 

- Lúc này bạn sẽ được cấp tài khoản email công việc và tài khoản chấm công Ecom365

bottom of page